Ekler
  
  
Metin
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
  
​1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir.
  
Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
  
Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azaltır.
  
Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediği düşüncesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun (FAO) çabalarıyla,  21 Mart pek çok ülke tarafından kuzey yarım küresinde ilkbaharın, güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul edilmiş ve “Dünya Ormancılık Günü” olarak kutlanması teşvik edilmiştir. Ülkemizde 1975 yılından itibaren 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ın içinde olduğu hafta da “Orman Haftası”  olarak kutlanmaktadır.
Uzun yıllar bu şekilde (gayrı resmi olarak) kutlanmakta olan 21 Mart, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin  28 Kasım 2012 tarihinde almış olduğu kararla tüm dünyada 21 Mart gününü “Uluslararası Ormancılık Günü” olarak ilan etmiştir. 21 Mart Günü, üye ülkelerde kutlanacak ve tüm orman tiplerinin önemi konusunda kamuoyunun farkındalığı artırılacaktır.
  
Bakanlığımızca 2008-2012 yıllarını kapsayan “Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı” hazırlanarak çalışmalar başlatılmıştır. Plan kapsamında 5 yıllık süre içerisinde 2.300.000 hektar alanda Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, erozyon kontrolü, ve mera ıslahı çalışmaları hedeflenmiştir. 2013 yılı itibari ile hedeflenen programın üzerine çıkılarak 2.420.000 hektar alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir
  
Zararlı böcek türlerine karşı her yıl ortalama 600 bin hektar alanda mücadele yapılmaktadır. 52 adet laboratuvar ile biyolojik mücadeleye öncelik verilmektedir
  
Son 10 yılda çıkan yangınların sebepleri analiz edildiğinde;

İhmal ve dikkatsizlik                       : % 58
Sebebi bilinmeyen             :% 21
Kasıt                                      :% 13
Yıldırım                                  :%   8
 
Bu sonuçlara göre ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeni % 98’i insan kaynaklıdır.
  
2007 yılında; “yangın yönetim sistemi” kurulmuş ve ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Orman yangınının başlaması ile çıkan duman 15-18 saniye içinde tespit edilerek İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Ankara Yangın Harekat Merkezini uyarmaktadır. Bu sistem; 2010 yılında, en iyi proje dalında e-TR ödülü, 2012 yılında da “en iyi gelişim gösteren proje” ödülü almıştır.