rize0.jpg
Rize, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alır ve Karadeniz'e sahili vardır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize'nin batısında Trabzon doğusunda Artvin, Güneybatısında Bayburt, güneyinde Erzurum illeri bulunur. Türkiye'nin en çok yağış alan ilidir. En önemli ürünü çay olan Rize'de kivi meyvesi yetiştiriciliği de başlamış durumdadır. Rize, Karadeniz bölgesinin en karakteristik özelliklerini gösterir. Anadolu’nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir. Rize'de yaz mevsimi ılık geçer. Sonbahar ve kış mevsimleri ise yağışlı geçer. Rize, güneyinde yer alan dağların sahilden itibaren yükselmeye başlaması ve yüksek dağ eteklerinden doğarak Karadeniz’e akan akarsuların yoğunluğu nedeniyle engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Sarp ve engebeli arazi yapısının ve iklimin de etkisiyle ilin bitki örtüsünü ormanlar oluşturmaktadır. rize2.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rize, yağışlı iklimi ve çok sayıdaki yer altı su kaynakları sayesinde Türkiye’de akarsu yoğunluğu en fazla olan illerden biridir. Doğu Karadeniz kıyı sıradağları yayının kuzey yamacında yer alan Rize toprakları genel ifade ile dağlık ve engebelidir. Rize Orman İşletme Müdürlüğü Rize, İkizdere, Çayeli ve Dereköy Olmak üzere 4 adet Orman İşletme Şefliği, 1 Adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği İle 1 Adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinden oluşmaktadır. 187.509 Hektar genel alanı Olan Rize Orman İşletme Şefliğinin bu alan üzerinde 79.903 Hektar ormanlık alanı mevcuttur.