25.08.2020
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü (Noter Huzurunda Çekilen Kura Sonucu Belirlenen Asil Ve Yedek Adayların İlanı İle Asil Ve Yedek Adaylardan Evrak Teslimine Ait İlan)

 

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(NOTER HUZURUNDA ÇEKİLEN KURA SONUCU BELİRLENEN ASİL VE YEDEK ADAYLARIN İLANI İLE

 ASIL VE YEDEK ADAYLARDAN EVRAK TESLİMİNE AİT İLAN)

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde İl bazında (İşletme, fidanlık Müdürlüklerimizde) istihdam edilmek üzere toplamda 29 adet belirsiz süreli (daimi) işçi alımı için İŞKUR açık iş ilanları sonucu ilanda belirtilen şartları taşıyan, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden müracaat yaparak bildirilen ve 18.08.2020 tarihinde ilan edilen kuraya tabi olan adayların kura çekimi 24.08.2020 tarihinde saat 10:00’da Noter huzurunda yapılmış olup kura çekimi sonucu belirlenen Asıl, Yedek ve Öncelikli Listeler ile istenilen evrak ve belge listesi Ek’te yayınlanmıştır. 

SAYISAL LİSTE

MESLEK ADI VE KODU

İLİ

İSTENEN İŞGÜCÜ SAYISI

KURAYA GİRECEK SAYI

ÖNCELİKLİ

ASIL

ÖNCELİKLİ

YEDEK

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü

BAYBURT

1

6

 

4

 

2

İş Makineleri Operatörü

BAYBURT

2

18

 

8

 

8

Dozer Operratörü

GÜMÜŞHANE

1

0

 

 

 

 

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü

GÜMÜŞHANE

2

19

 

8

 

8

Greyder Operatörü

GÜMÜŞHANE

2

2

 

2

 

 

İş Makineleri Operatörü

GÜMÜŞHANE

1

27

 

4

 

4

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü

RİZE

1

14

 

4

 

4

İş Makineleri Operatörü

RİZE

1

36

 

4

 

4

Dozer Operratörü

TRABZON

1

0

 

 

 

 

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü

TRABZON

7

36

 

28

 

8

Greyder Operatörü

TRABZON

4

3

 

3

 

 

İş Makineleri Operatörü

TRABZON

5

54

1

20

1

20

Traktör Şoförü

TRABZON

1

143

 

4

 

4

 TOPLAM

29

358

89

1

62

Yukarıda sayısı belirtilen ve ekli listedeki asıl ve yedek adaylar 27.08.2020 – 03.09.2020 mesai bitimine kadar istenilen evrakları “Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Karşısı” adresinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat elden teslim edeceklerdir.

EVRAK TESLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1-   Adayların müracaat ettiği mesleğe dair ekte yer alan belgeleri süresinde ve eksiksiz teslim etmesi gereklidir.

2-   Belge teslimi için başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen asıl ve yedek adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Asıl adaylardan süresinde evrak teslim etmeyen olması halinde Yedek listede yer alan ve belgeleri tamam olan adaylardan sıralamaya göre Sözlü ve Uygulamalı Sınava çağrılacaktır.

3-   Posta ya da kargo yoluyla gelen, gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-   Evrak teslimi yapacak asıl ve yedek adaylar COVID-19 önlemlerine (maske, sosyal mesafe ve hijyene) uymak zorundadır.

5-   Bu duyuru adaylara tebliğ mahiyetinde olup adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek asıl ve yedek adayların kesin listesi ile sınav tarihi, saati ve yeri  https://trabzonobm.ogm.gov.tr  web sayfasının “Duyurular” bölümünde 04.09.2020 tarihinde ilan edilecektir.

İlgililere İlanen duyurulur.  25.08.2020

    

 ​


Yazdır