04.09.2020
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımına ait – Sözlü ve Uygulamalı Sınava Katılacak Aday Listesi, Sınav Yeri ve Sınav Tarihleri İlanı

Genel Müdürlüğümüzce 09.11.2018  tarihli ve 30590  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.11.2018  tarihli ve 322  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca Genel Müdürlüğümüze alım müsaadesi verilmiş olan operatör kadrosundan Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmak üzere il bazında (Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon) 29 adet belirsiz süreli (Daimi) işçi alımı için 24.08.2020  tarihinde Noter huzurunda kura çekimi yapılmış  olup kuraya giren asıl ve yedek adayların evrak teslimi 27.08.2020  - 03.09.2020  tarihleri arasında evrak teslim komisyonunca alınarak istenilen niteliklere uygun olan ve belgelerini teslim edenler arasından belirlenen asıl aday listesi tamamlanmıştır.

 

İlgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nitelikleri uygun ve evrak teslimi yapan asıl ve yedek adaylar arasından öncelik asıl adaylardan olmak üzere (asıl adaylardan tamamlanmadığı durumda nitelikleri uygun ve evrak teslimi yapan yedek adaylar arasından sıralamaya göre) 29 adet operatör pozisyonunda çalışmak üzere alınacak  belirsiz süreli (Daimi) işçi istihdamı için planlanan pozisyon sayısının (müracaat sayısına göre) 4 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanmıştır.

 

Sözlü ve uygulamalı sıvana girecek aday isim listesi ile (adlarının hizasında bulunan  sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri ve sınav saatlerine ait bilgiler) ekte yer almaktadır. (Ek-1)

Sınava girecek adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

 

Belgelerini teslim eden asıl ve yedek adaylardan yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup; bu adayların başvuru ilan metninde yer alan nitelik ve kriterleri taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Personel Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabileceklerdir.

 

Sözlü ve Uygulamalı Sınava İlişkin Açıklama

1-   Adayların sınava gelirken yanlarında T.C kimlik numaralı fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), Sürücü belgesi (Ehliyet) bulundurması

2-   Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları 07-11/09/2020 tarihleri arasında yapılacak olup (Ek-1) listede  isimlerinin  hizasında bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Trabzon ilinde yer alan Şenol Güneş Spor Kompleksi Yanı Trabzon Giresun Yolu 61195 Akyazı/TRABZON adresinde ve sınav saatinden an az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

3-   Sınava girecek adaylar ile sınav yerine gelen aday yakınlarının Covid-19 için alınan önlemlere uymak zorundadır. (Sınav/Mülakat evrakları imzalanırken kişisel kalem kullanması, sınav sonuna kadar maske kullanması ve sosyal mesafeye uyulması)

4-   Ateş öksürük burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan Covid-19 teşhisi konulan veya son 14 gün içerisinde Covid-19 vakası ile teması olan adaylarımız sınav girişinde görevlilere bilgi vermek zorundadır 

5-   Sınava girmeye hak kazanan adaylardan; Yanlış, yanıltıcı belge verenler ile bilgilerindeki tutarsızlıkları sonradan anlaşılanlar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6-   Sözlü ve Uygulamalı sınav sonuçları 12.09.2020 – 18.09.2020 tarihleri arasında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi https://trabzonobm.ogm.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

 

Sınav yeri için müracaat adresi ve telefon no:

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Adresi: Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. 711 Nolu Sokak 61040 Trabzon

Telefon no:  (0462) 230 21 78 – 79 numaralardan sınav yeri (adresi) hakkında bilgi edinilebilir.


Kurumumuz tarafından kaynaklanan ve öngörülemeyen herhangi bir sebepten dolayı belirtilen tarih ve saatte sınava alınamayan adaylar yine belirtilen tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde tekrar sınava alınabileceklerdir.


                       Tüm adaylara sınavlarında başarılar dileriz.

 

İlan olunur. 04.09.2020​Harita için lütfen tıklayınız


​​​​

Yazdır