17.09.2020
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü (Sürekli İşçi Alımına ait – Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu Başarı Gösterenlere Ait Liste ve Belge Teslim Tarihlerine Ait İlan)

Genel Müdürlüğümüzce 09.11.2018  tarihli ve 30590  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.11.2018  tarihli ve 322  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmak üzere il bazında (Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon) belirsiz süreli (Daimi) işçi  (Operatör) alımı için 08.09.2020 – 11.09.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava katılan adayların başarı listesi ektedir.

Asıl olarak açıklanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 21.09.2020 - 02.10.2020 tarihleri arasında 02.10.2020 mesai bitimine kadar; Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. 711 Nolu Sokak 61040 Trabzon adresinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edeceklerdir.

UYARI: Yapılan sınav sonucu ekli listede asıl olarak sınavda başarı gösteren adaylardan 21.09.2020 - 02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri elden teslim etmeyenler işe giriş işlemleriyle ilgili tüm haklarını kaybedecek ve yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan çağrılacaktır. Ayrıca Sınavda başarılı olan ve yanlış, yanıltıcı belge verenler ile bilgilerindeki tutarsızlıkları sonradan anlaşılanlar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

TESLİMİ İSTENİLEN BELGELER

1-      Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-      Ehliyet aslı ve fotokopisi,

3-      Mezuniyet belgesi Aslı veya Noter tasdikli sureti (Bir üst öğrenimdeyse Okuldan öğrenim belgesi),

4-      Operatör Sertifikası (istenilen pozisyon için aslı ve MEB onaylı),

5-      Askerlik Durumunu Bildirir Belge (Aslı veya e-Devlet’ten Askerlik Durum Belgesi'nin barkodlu çıktısı),

6-      Adli Sicil Kaydı (Aslı veya e-Devlet'ten adli sicil kaydı’ nın barkodlu çıktısı),

7-      Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (e-Devlet'ten barkodlu çıktısı),

8-       “Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik Merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu,

9-      Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir” olduğuna ilişkin, Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından Sağlık Raporu,

10-     2 adet son 6 (altı) ay içinde çekilmiş Biyometrik fotoğraf. (Kamu personeline uygun kılık ve kıyafetle)

Önemle duyurulur.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca (posta vb.) tebligat yapılmayacaktır.  17.09.2020​


Trabzon OBM Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuç Listesi.pdfTrabzon OBM Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuç Listesi.pdf


Yazdır