21.10.2020
Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan Daimi İşçi adaylarına ait Kura çekimi 20.10.2020 salı günü saat 10:00 da Noter huzurunda Bölge Müdürlüğümüz yerleşkesi içindeki yemekhanede adresinde çekilmiş olup, Gümüşhane ve Trabzon İlleri için Asıl ve Yedek Listeler Ek’te yayınlanmıştır.

Ek’te yer alan Gümüşhane ve Trabzon İlleri Asıl ve Yedek adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 26.10.2020–01.11.2020 tarihleri arasında elden Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Karşısı” adresinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

 

S.NO

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

1

 

 

 

GREYDER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Greyder Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)

 

 

 

2

 

 

 

DOZER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Dozer Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz  https://trabzonobm.ogm.gov.tr   web sayfasının “Duyurular” bölümünde  02.11.2020 - 04/11/2020 tarihleri arasında ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.  21.10.2020


GÜMÜŞHANE VE TRABZON İLİ ASIL YEDEK ADAY LİSTESİ.pdfGÜMÜŞHANE VE TRABZON İLİ ASIL YEDEK ADAY LİSTESİ.pdf
Yazdır