14.07.2021
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı İçin Orman İşçisi ve Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar Pozisyonuna Yedek Adayların Çağrılması

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait Kura çekimi 29/06/2021 Salı günü saat 10:00 da Noter huzurunda Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. 711 Nolu Sokak 61040 TRABZON adresinde çekilmiş olup, Asıl ve Yedek Listeler yayınlanmıştır.

Orman İşçisi ile Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvan pozisyonlarına başvuran Asıl Adaylardan istenilen belgeleri 05.07.2021– 14.07.2021 tarihleri arasında elden Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ilan edilmiştir.

Ancak Asıl adaylardan eksik evrak teslim eden, süresinde evrak teslimi yapmayanlar ve Genel ve Özel şartları taşımadığı anlaşılan Asıl adayların yerine (Bayburt 2 kişi), (Gümüşhane 4 kişi), (Maçka 9 kişi), (Pazar 7 kişi), (Rize 3 kişi), (Sürmene 6 kişi), (Torul 3 kişi) Orman işçisi ve (Of Orman Fidanlık Şefliği 1 kişi) Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvan için iş bu ilanımız ekinde yer alan listedeki yedek adayların Sözlü ve Uygulamalı Sınava katılabilmeleri için 15.07.2021 tarihinden  16.07.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. 711 Nolu Sokak 61040 TRABZON adresindeki Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir.

Yedek Adayların dikkatine ! Süresinde evrak teslimi yapan ve şartları uyan Yedek adaylar, asıl aday listesine yedek aday kura çekiliş sırasına göre alınacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. 

 

 S.NO

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER  

 

 

1

 

ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİSİ VE BAHÇIVANLAR

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır. Barkodlu)  

NOT: Adli Sicil ve Arşiv kaydı olanların ilgili Mahkeme kararlarını da getireceklerdir)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.  Barkodlu)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya E-Devlet sisteminden alınacaktır. Barkodlu)

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır. Barkodlu)

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz https://trabzonobm.ogm.gov.tr​ web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/07/2021 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

EKLER:​

BAYBURT _  YEDEK LİSTESİ.pdfBAYBURT _ YEDEK LİSTESİ.pdf

GÜMÜŞHANE _ ORMAN İŞÇİSİ  YEDEK LİSTESİ.pdfGÜMÜŞHANE _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdf

MAÇKA _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdfMAÇKA _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdf

OF OFŞ _ DİĞER FİD. İŞÇİ BAHÇIVAN YEDEK LİSTESİ.pdfOF OFŞ _ DİĞER FİD. İŞÇİ BAHÇIVAN YEDEK LİSTESİ.pdf

PAZAR _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdfPAZAR _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdf

RİZE _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdfRİZE _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdf

SÜRMENE _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdfSÜRMENE _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdf

TORUL _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdfTORUL _ ORMAN İŞÇİSİ YEDEK LİSTESİ.pdf


Yazdır