22.08.2021
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımına Ait Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuç listesi ve Asıl Listeye Giren Adaylardan Belge Teslim İlanı
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 04.08.2021 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asıl/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

27.07.2021 – 04.08.2021 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASIL” olarak sıralamada yer alan adaylar 03.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar;

      Orman İşçisi, Fidanlık İşçisi, İş Makineleri Bakım ve Onarım İşçisi için :

1-      Nüfus Cüzdanı (Aslı ve fotokopisi),

2-      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ( Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı),

Not: Bir üst öğrenimde eğitime devam ediliyorsa (Akif lise/önlisans/lisans), son mezun olduğu öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi aslı veya mezun olduğu okuldan Antetli mezuniyet durumu ve tarihini gösterir ıslak imzalı ve mühürlü belge,

3-      Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden QR kodlu alınacaktır),

4-      Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden QR kodlu alınacaktır),

5-      Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden QR kodlu alınacaktır),

6-      3 (üç) adet Biyometrik resim (Son altı ay içinde çekilmiş, Kamu personeline uygun kılık ve kıyafetle),

7-      “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığın bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışmaya elverişlidir” olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu,

8-      İş Makineleri Bakım ve Onarım İşçi pozisyonu için meslekle ilgili daha önceden teslim edilen evrakların asılları,

Belge teslim edecek adayların dikkatine : Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporunda “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığın bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışmaya elverişlidir” ibaresinin eksiksiz olarak bulunması gereklidir.

 

Aşçı için:

1-      Nüfus Cüzdanı (Aslı ve fotokopisi),

2-      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ( Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı),

Not: Bir üst öğrenimde eğitime devam ediliyorsa (Akif lise/önlisans/lisans), son mezun olduğu öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi aslı veya mezun olduğu okuldan Antetli mezuniyet durumu ve tarihini gösterir ıslak imzalı ve mühürlü belge,

3-      Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden QR kodlu alınacaktır),

4-      Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden QR kodlu alınacaktır),

5-      Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden QR kodlu alınacaktır),

6-       3 (üç) adet Biyometrik resim (Son altı ay içinde çekilmiş, Kamu personeline uygun kılık ve kıyafetle),

7-      Aşçılık mesleğini yapmaya engel olacak bir hastalığının bulunmadığınailişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu,

8-      Aşçı pozisyonu için meslekle ilgili daha önceden teslim edilen evrakların asılları,

 

Yukarıda belirtilen belgelerin asıl adaylarca Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. 711 Nolu Sokak 61040 TRABZON  adresinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edecektir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

03.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar istenilen evrakları teslim etmeyen asıl aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

EKLER:


BAYBURT _ AŞÇI _ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfBAYBURT _ AŞÇI _ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

BAYBURT_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfBAYBURT_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

GÜMÜŞHANE_AŞÇI_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfGÜMÜŞHANE_AŞÇI_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

GÜMÜŞHANE_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfGÜMÜŞHANE_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

MAÇKA_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfMAÇKA_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

OF OFŞ_DİĞER FİD. İŞÇİ BAHÇIVAN_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfOF OFŞ_DİĞER FİD. İŞÇİ BAHÇIVAN_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

PAZAR_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfPAZAR_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

RİZE_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfRİZE_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

SÜRMENE_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfSÜRMENE_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

TORUL_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfTORUL_ORMAN İŞÇİSİ_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

TRABZON_AŞÇI_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfTRABZON_AŞÇI_SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

TRBZN_İŞ MAK. BAK.ONARIMCISI_SÖZLÜ VE UYG. SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdfTRBZN_İŞ MAK. BAK.ONARIMCISI_SÖZLÜ VE UYG. SINAV SONUÇ LİSTESİ.pdf

​​


Yazdır