Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
58qQvq.jpg
Trabzon–Gümüşhane-Bayburt–Erzurum yolu üzerinde bulunan ve M.Ö. ki yıllarda kurulduğu anlaşılan Torul, bu cihetle tarihi öneme haizdir. lV. Haçlı Seferi sırasında Trabzon’u ele geçiren Cenevizliler Torul’u da alarak ilçenin birçok yerinde kaleler ve haberleşmede kullanılan ateş kuleleri inşa etmişlerdir. Torul Kalesi de bunlardan birisidir.
Torul, madenleri ve ormanlarıyla ün yapmış olup sarp ve geçit vermeyen kayalıkları nedeniyle sığınma yeri olmuştur.
İlçe Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde, Harşit Çayı su toplama havzası ile, Gümüşhane ilinin yönetim sınırları içerifft20_mf4413318.jpgsinde yer almaktadır. Bölgenin en önemli akarsularından birini oluşturan bu çay, derin ve dar bir vadiden akmaktadır. Torul’un kurulduğu yer, Harşit ’in en fazla genişlediği ve kuzeybatıdan akarak aynı konumda bu çayın önemli kollarından Herek Çayının karıştığı bir yöredir. Torul yerleşmesi Harşit ve Herek Çayları boylarında kurulmuştur. Torul’ un kuzeyinde Doğu Karadeniz Dağlarından Alacadağ (2180 m) ile Horoz Dağları (2.396 m) ve Çakırgöl Dağları gibi, kabaca kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan yüksek dağlara yer vermektedir. Güneyinden ise Giresun Dağlarının doğu uzantılarını oluşturan Balaban Dağları (3.450 m) ile çevrelenmiştir. İlçe kuzeybatıdan Tonya ve kuzeydoğudan Maçka gibi Trabzon’un ilçeleriyle sınırdır. Batıdan Kürtün ile güneyinden Gümüşhane ile komşu olan ilçe, güneybatıdan Giresun ili Alucra ilçesiyle, Güneydoğudan ise çok dar sahalı olarak Şiran torul1.jpgilçesi ile sınırı bulunmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Bakımından Anadolu Diagonali (Çaprazı) içerisinde olup bitki ve hayvan türü bakımından oldukça zengindir. İlçe yayla, doğa, mağara ve kış turizmi açısından da birçok zenginliğe sahiptir. Zigana Yaylası, Artabel Gölleri Doğa Parkı, Limni Gölleri, Karaca Mağarası bunların başlıcalarıdır. Torul Orman İşletme Müdürlüğü Torul İlçe merkezinde bulunmaktadır. Alacadağ, Kürtün, Örümcek, Zigana, Sarıçdağı, Torul, Günyüzü olmak üzere 7 adet İşletme Şefliğinden oluşmaktadır. 157.398 Ha. Genel alana sahip Torul Orman İşletme Müdürlüğünün  bu alan üzerinde 82,524 Ha. Ormanlık Alanı bulunmaktadır.