fidanlik02.jpgTrabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü Trabzon orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı olarak Of, Bayburt ve Pazar olmak üzere 3 Fidanlık şefliğinden oluşmaktadır. Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü programlar çerçevesinde; Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma, suni gençleştirme, erozyon kontrolü ve peyzaj düzenlenme çalışmalarında ihtiyaç duyduğu her türlü orman ağacı fidanlarını üreterek, dağıtım ve satışını yapmaktadır. Orman ağaçları ile süs bitkilerinin tohum ve çeliklerini üreterek saklamak, Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili olarak Zirai karantina yönet

menliğinde verilen görevleri yaparak, Özel orman fidanlığı kuruluş raporlarını inceleyerek uygulamaları kontrol etmektedir. Fidanlıklarda yılda ortalama 5.000.000 Fidan üretilmektedir. Mavi ladin, doğu ladini, sedir, sarıçam, sahil çamı, fıstıkçamı, karaçam, huş, ıhlamur, akasya, dışbudak, kestane, kavak, ahlat, meşe gibi asli türlerin yanında muhtelif süs bitkileri de yetiştirilmektedir. Ayrıca Of Fidanlık Şefliği görev alanında Akçaabat İlçesi Karadağ Mevkiinde Karadağ Orman Fidanlığı da bulunmaktadır.
 
 fidanlik01.jpg
 
 
 
 
 
 
 
OF fidanlık Şefliği 1982 yılında kurulmuş olup; fidanlığın genel alanı 242.041 m², fidan yetiştirme alanı ise 163.000 m² ‘dir. 113 bin m² ekim alanı bulunan Of Fidanlık Şefliğinin 43.000 m² repikaj, 7.000 m² de tüplü fidan alanı bulunmaktadır. 77.300 m² genel alana sahip Karadağ fidanlığının ise 57.5913 m² üretim parseli, 7.000 m² hizmet alanı ve 12.687 m² repikaj üretim alanı bulunmaktadır. Bayburt Fidanlık Şefliği 535.780 m²  genel alana sahiptir. Fidan yetiştirme alanı 439.049 m² olup ekim alanı 24.500, repikaj alanı ise 20.000 m² ‘dir.